Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Trang chủ » EATON/MOELLER
Aptomat (MCB) PLS6 Series


pls
Dòng MCB PLS6 của Eaton được ứng dụng trong điện dân dụng.
Chỉ thị trạng thái xanh - đỏ.
Dòng định mức lên tới 63A.
Dòng cắt 10kA theo tiêu chuẩn IEC/EN60.898-1.
Đặc tính đường cong loại B, C, D.
Một số mã sản phẩm:
PLSM-B1 PLSM-B1,5 PLSM-B2 PLSM-B3 PLSM-B4 PLSM-B16/1N
PLSM-B6 PLSM-B8 PLSM-B10 PLSM-B12 PLSM-B16 PLSM-B25/1N
PLSM-B20 PLSM-B25 PLSM-B32 PLSM-B40 PLSM-B50 PLSM-B32/1N
PLSM-B63 PLZM-B6/1N PLZM-B4/1N PLZM-B10/1N PLZM-B16/1N PLZM-B25/1N
PLZM-B32/1N PLZM-B50/1N PLZM-B63/1N PLSM-B4/2 PLSM-B5/2 PLSM-B6/2
PLSM-B16/2 PLSM-B20/2 PLSM-B32/2 PLSM-B63/2 PLSM-B50/2 PLSM-B4/3
PLSM-B10/3 PLSM-B16/3 PLSM-B15/3 PLSM-B12/3 PLSM-B63/3 PLSM-B40/3
PLSM-B63/4 PLSM-B32/4 PLSM-B20/4 PLSM-C8 PLSM-C16 PLSM-C20
PLSM-C32 PLSM-C16/2 PLSM-C5/2 PLSM-C20/2 PLSM-C32/2 PLSM-C50/2
PLSM-C63/2 PLSM-C8/3 PLSM-C16/3 PLSM-C25/3 PLSM-C32/3 PLSM-C40/3
PLSM-C63/3 PLSM-C6/4 PLSM-C25/4 PLSM-C32/4 PLSM-C40/4 PLSM-C50/4
PLSM-C63/4 PLSM-D10 PLSM-D20 PLSM-D20/2 PLSM-D25/2 PLSM-D32/2
PLSM-D40/2 PLSM-D15/3 PLSM-D25/3 PLSM-D32/3 PLSM-D40/3 PLSM-D40/4


Các sản phẩm cùng loại