Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Trang chủ » EATON/MOELLER
Aptomat (MCB) PLHT Series


plht
Aptomat (MCB) PLHT của Eaton
MCB chất lượng cao cho ứng dụng công nghiệp và văn phòng.
Chỉ thị trạng thái đóng cắt xanh- đỏ.
Phụ kiện thích hợp cho việc cài đặt.
Dòng định mức lên tới 125A.
Đặc tính đường cong loại B, C, D.
Dòng cắt lên tới 25kA theo tiêu chuẩn EN 60947-2.
Một số mã sản phẩm:
PLHT-B20/1-AA PLHT-B20/2-AA PLHT-B20/3-AA PLHT-B20/4-AA PLHT-B25/1-AA
PLHT-B25/2-AA PLHT-B25/3-AA PLHT-B25/4-AA PLHT-B32/1-AA PLHT-B40/1-AA
PLHT-B50/1-AA PLHT-B63/1-AA PLHT-B80/1-AA PLHT-B100/1-AA PLHT-B125/1-AA
PLHT-B32/2-AA PLHT-B40/2-AA PLHT-B50/2-AA PLHT-B63/2-AA PLHT-B80/2-AA
PLHT-B100/2-AA PLHT-B125/2-AA PLHT-B32/3-AA PLHT-B40/3-AA PLHT-B50/3-AA
PLHT-B63/3-AA PLHT-B80/3-AA PLHT-B100/3-AA PLHT-B125/3-AA PLHT-B32/4-AA
PLHT-B40/4-AA PLHT-B50/4-AA PLHT-B63/4-AA PLHT-B80/4-AA PLHT-B100/4-AA
PLHT-B125/4-AA PLHT-C20/1-AA PLHT-C25/1-AA PLHT-C32/1-AA PLHT-C40/1-AA
PLHT-C50/1-AA PLHT-C63/1-AA PLHT-C80/1-AA PLHT-C100/1-AA PLHT-C125/1-AA
PLHT-C20/2-AA PLHT-C25/2-AA PLHT-C32/2-AA PLHT-C40/2-AA PLHT-C50/2-AA
PLHT-C63/2-AA PLHT-C80/2-AA PLHT-C100/2-AA PLHT-C125/2-AA PLHT-C20/3-AA
PLHT-C25/3-AA PLHT-C32/3-AA PLHT-C40/3-AA PLHT-C50/3-AA PLHT-C63/3-AA
PLHT-C80/3-AA PLHT-C100/3-AA PLHT-C125/3-AA PLHT-C20/4-AA PLHT-C25/4-AA
PLHT-C32/4-AA PLHT-C40/4-AA PLHT-C50/4-AA PLHT-C63/4-AA PLHT-C80/4-AA
PLHT-C100/4-AA PLHT-C125/4-AA PLHT-D20/3-AA PLHT-D25/3-AA PLHT-D32/3-AA


Các sản phẩm cùng loại