Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Modicon Premium Processor


TSXH5724M
Unity hot standby processor - 1 racks (6/8/12 slots)
-Mã sản phẩm: TSXH5724M
-Số lượng Discrete I/O tối đa 1024
-Số lượng Analog I/O tối đa 80
-1 cổng USB loại A
-1 cổng Ethernet TCP/IP RJ45
-Canopen Bus: 0
-Ethernet, Modbus Plus, Fipway:2
-Tích hợp điều khiển quá trình: 30loops/Yes
-Chế độ hoạt động dự phòng, tự động chuyển đổi khi xảy ra lỗi.
  
 
 
  
 
TSXP57104M
Unity processor - 2 racks (12 slots) / 4 racks (4/6/8 slots)
-Mã sản phẩm: TSXP57104M
-Số lượng Discrete I/O tối đa 512
-Số lượng Analog I/O tối đa 24
-2 cổng nối tiếp mini 19.2kb
-Canopen Bus: 1
-Ethernet, Modbus Plus, Fipway:1
-Module format: Standard
-Tích hợp điều khiển quá trình : No/Yes
 
  
  
 
 
 
TSXP57304M
Unity processor - 8 racks (12 slots) / 16 racks (4/6/8 slots)
-Mã sản phẩm: TSXP57304M
-Số lượng Discrete I/O tối đa 1024
-Số lượng Analog I/O tối đa 128
-2 cổng nối tiếp mini 19.2kb
-Canopen Bus: 1
-Ethernet, Modbus Plus, Fipway:3
-Module format: Standard
-Tích hợp điều khiển quá trình : 45/Yes
 
 
 
  
 
 
 
Một số mã sản phẩm khác
Mã đặt hàng Mô tả/Chức năng
TSXH5724M 
Unity hot standby processor - 1 racks(6/8/12 slots)
2 com module processor (Modicon Premium)
TSXH5744M 
Unity hot standby processor - 1 racks(6/8/12 slots)
4 com module processor (Modicon Premium)
TSXP57204M 
Unity processor - 8 racks (12 slots)/16 racks 
(4/6/8 slots) - 850 mA 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP573634M
Unity processor - 8 racks (12 slots)/16 racks 
(4/6/8 slots) - 1900 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP57254M
Unity processor - 8 racks (12 slots)/16 racks
(4/6/8 slots) - 930 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP57454M
Unity processor - 8 racks (12 slots)/16 racks
(4/6/8 slots) - 1680 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP57104M 
Unity processor - 2 racks (12 slots)/04 racks 
(4/6/8 slots) - 850 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP572634M
Unity processor - 8 racks (12 slots)/16 racks
(4/6/8 slots) - 1650 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP574634M 
Unity processor - 8 racks (12 slots)/16 racks
(4/6/8 slots) - 1880 mA, 5 V DC
TSXP57154M 
Unity processor - 2 racks (12 slots)/04 racks
(4/6/8 slots) - 930 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP57304M
Unity processor - 8 racks (12 slots)/16 racks
(4/6/8 slots) - 1100 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP57554M
Unity processor - 8 racks (12 slots)/16 racks
(4/6/8 slots) - 1680 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP571634M 
Unity processor - 2 racks (12 slots)/04 racks
(4/6/8 slots) - 1650 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP57354M 
Unity processor - 8 racks (12 slots)/16 racks
(4/6/8 slots) - 1180 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
TSXP575634M
Unity processor - 8 racks (12 slots)/16 racks
(4/6/8 slots) - 1680 mA, 5 V DC (Modicon Premium)
 Để biết thêm sản phẩm và đặc tính, ứng dụng của từng sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi được tư vấn thêm.


Các sản phẩm cùng loại