Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Premium Power Supply and Rack


TSXPSY2600MCMã sản phẩm: TSXPSY1610M

Primary voltage: 24 V DC 19.2...30 V

Power supply input current: <= 1500 mA 24 V

Total useful secondary power: 30 W

Secondary power :15 W 5-24 V DC

Current at secondary voltage: 3 A 5 V DC

 

 

TSXPSY2600MC

Mã sản phẩm: TSXPSY2600M

Primary voltage: 100...240 V AC 85...264 V

Power supply input current: 300 mA 240 V

Total useful secondary power: 26 W

Secondary power : 25 W 5 V DC

Current at secondary voltage: 0.6 A 24 V DC

 

 

TSXRKY6EX

 

Mã sản phẩm: TSXRKY6EX

Product or component type: Extendable rack

Product compatibility:

-I/O module

-Specific application module

-TSXP57 processor

-TSXPSY power supply

 

 

Mã đặt hàng Mô tả/Chức năng
TSXRKY6 non-extendable rack - for single rack configuration - 6 slots - IP20 (for Modicon Premium PLC)
TSXRKY8 non-extendable rack - for single rack configuration - 8 slots - IP21 (for Modicon Premium PLC)
TSXRKY12 non-extendable rack - for single rack configuration - 12 slots - IP22 (for Modicon Premium PLC)
TSXRKY4EX Extendable rack - for multi-racks configuration - 4 slots - IP19 (for Modicon Premium PLC)
TSXRKY6EX Extendable rack - for multi-racks configuration - 6 slots - IP20 (for Modicon Premium PLC)
TSXRKY8EX Extendable rack - for multi-racks configuration - 8 slots - IP20 (for Modicon Premium PLC)
TSXRKY12EX Extendable rack - for multi-racks configuration - 12 slots - IP21 (for Modicon Premium PLC)
TSXPSY1610M
Power supply module - 24 V DC - <= 1500 mA - IP20
(for Modicon Premium PLC)
TSXPSY2600M Power supply module - 100..240 V AC - 300/500 mA - IP20 (for Modicon Premium PLC)
TSXPSY3610M
Power supply module - 24 V DC - <= 2700 mA - IP20
(for Modicon Premium PLC)
TSXPSY5500M
Power supply module - 24 V DC - 500/1700 mA - 19 W
(for Modicon Premium PLC)
TSXPSY5520M
Power supply module - 24..48 V DC - <=1500/3000 mA
(for Modicon Premium PLC)
TSXPSY8500M
Power supply module - 5 V DC - 500/1700 mA - 75 W
(for Modicon Premium PLC)

 Để biết thêm sản phẩm và đặc tính, ứng dụng của từng sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.Các sản phẩm cùng loại