Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Premium Discrete I/O Module


TSXDEY08D2C
               
Discrete input module Modicon Premium - 8 I 24 V DC
-Mã sản phẩm: TSXDEY08D2
-Số lượng đầu vào số: 8
-Điện áp đầu vào: 24VDC
-Nguồn cấp cho cảm biến: 19-30V
-Dòng điện đầu vào: 7mA
-Điện áp trạng thái 1: >=11VDC
-Điện áp trạng thái 0: >=5VDC
-Electrical conection: Screw terminal
   
                                   
                                              
      
                                            
TSXDEY16FKC
                     
Discrete input module Modicon Premium - 16 I 24 V DC
-Mã sản phẩm: TSXDEY16FK
-Số lượng đầu vào số: 16
-Điện áp đầu vào: 24VDC
-Nguồn cấp cho cảm biến: 19-30V
-Dòng điện đầu vào: 3.5mA
-Điện áp trạng thái 1: >=11VDC
-Điện áp trạng thái 0: >=5VDC
-Electrical conection: HE10 conector
                     
                                     
                               
                                    
TSXDEY32D2KC
                
Discrete input module Modicon Premium - 32 I 24 V DC
-Mã sản phẩm: TSXDEY32D2K
-Số lượng đầu vào số: 32
-Điện áp đầu vào: 24VDC
-Nguồn cấp cho cảm biến: 19-30V
-Dòng điện đầu vào: 3.5mA
-Điện áp trạng thái 1: >=11VDC
-Điện áp trạng thái 0: >=5VDC
-Electrical conection: HE10 conector
                        
                        
                                  
                         
TSXDEY64D2KC
              
Discrete input module Modicon Premium - 64 I 24 V DC
-Mã sản phẩm: TSXDEY64D2K
-Số lượng đầu vào số: 32
-Điện áp đầu vào: 24VDC
-Nguồn cấp cho cảm biến: 19-30V
-Dòng điện đầu vào: 3.5mA
-Điện áp trạng thái 1: >=11VDC
-Điện áp trạng thái 0: >=5VDC
-Electrical conection: HE10 conector
     
                     
                       
                   
Một số mã sản phẩm:
Mã đặt hàng Mô tả/Chức năng
TSXDEY08D2
Discrete input module Modicon Premium - 8I/24VDC
(for Modicon Premium PLC)
TSXDEY16A2
Discrete input module Modicon Premium - 16I/24VAC
(for Modicon Premium PLC)
TSXDEY16A3 
Discrete input module Modicon Premium - 16I/48VAC
(for Modicon Premium PLC)
TSXDEY16A4  Discrete input module Modicon Premium - 16 I 100..120 V AC (for Modicon Premium PLC)
TSXDEY16A5 Discrete input module Modicon Premium - 16 I 200..240 V AC (for Modicon Premium PLC)
TSXDEY16D2
Discrete input module Modicon Premium - 16I/24VDC
(for Modicon Premium PLC)
TSXDEY16D3
Discrete input module Modicon Premium - 16I/48VDC
(for Modicon Premium PLC)
TSXDEY16FK
Discrete input module Modicon Premium - 16I/24VDC
(for Modicon Premium PLC)
TSXDEY32D2K
Discrete input module Modicon Premium - 32I/24VDC
(for Modicon Premium PLC)
TSXDEY32D3K
Discrete input module Modicon Premium - 32I/48VDC
(for Modicon Premium PLC)
TSXDEY64D2K
Discrete input module Modicon Premium - 64I/24VDC
(for Modicon Premium PLC)
TSXDMY28FK Discrete input module - 1 group of 8 inputs - 24VDC positive logic - 7mA - IP67 (for Modicon Premium PLC)
TSXDMY28RFK Discrete input module - 2 groups of 8 inputs - 24VDC - IP67 (for Modicon Premium PLC)
TSXDSY08R4D
Discrete output module Modicon Premium - 8O relay
(for Modicon Premium PLC)
TSXDSY08R5
Discrete output module Modicon Premium - 8O relay
(for Modicon Premium PLC)
TSXDSY08S5 
Discrete output module Modicon Premium - 8O solid state
(for Modicon Premium PLC)
TSXDSY08T2
Discrete output module Modicon Premium - 8 O solid state
(for Modicon Premium PLC)
TSXDSY08T22
Discrete output module Modicon Premium - 8 O solid state
(module Modicon Premium)
TSXDSY08T31
Discrete output module Modicon Premium - 8 O solid state
(module Modicon Premium)
TSXEEF08D2 
Discrete input module - 1 group of 8 inputs - 24VDC 
Positive logic - 7mA - IP67 (module Modicon Premium)
TSXEEF16D2
Discrete input module - 2 groups of 8 inputs - 24VDC
IP67
TSXEMF16DT2
Discrete I/O module - 1 group of 8 inputs/2 groups of 
4outputs - 24VDC - IP67
TSXESF08T22
Discrete output module - 2 groups of 4 outputs - 24VDC
IP67 (module Modicon Premium)
 Để biết thêm sản phẩm và đặc tính, ứng dụng của từng sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi được tư vấn thêm.


Các sản phẩm cùng loại