Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Premium Analog I/O Module


TSXAEY414
              
Analog input module Modicon Premium - 4 I multirange
-Mã sản phẩm: TSXAEY414
-Số lượng đầu: 4AI
-Độ phân giải 16bits
-Kiểu đầu vào Analog: 
   +Voltage 1...5 V
   +Voltage 0...5 V
   +Voltage 0...10 V
   +Voltage +/- 5 V
.......
                             
                          
                         
TSXAEY800
                                
Analog input module with common point
Modicon Premium - 8 I multirange
-Mã sản phẩm: TSXAEY800
-Số lượng đầu vào: 8AI
-Độ phân giải:12bits
-Kiểu đầu vào Analog: 
   +Voltage 1...5 V
   +Voltage 0...5 V
   +Voltage 0...10 V
   +Current 0...20 mA
......
     
                    
                         
          
TSXAEY1600
                      
Analog input module Modicon Premium - 16 I multirange
-Mã sản phẩm: TSXAEY1600
-Số lượng đầu vào: 16AI
-Độ phân giải:12bits
-Kiểu đầu vào Analog: 
   +Voltage 1...5 V
   +Voltage 0...5 V
   +Voltage 0...10 V
   +Current 0...20 mA
......
              
                                      
                     
Một số mã sản phẩm:
Mã đặt hàng Mô tả/Chức năng
TSXAEY1600  Analog input module Modicon Premium - 16 I multirange (Modicon Premium PLC)
TSXAEY1614 Analog input module Modicon Premium - 16 I thermocouple ± 63 mV (Modicon Premium PLC)
TSXAEY414 Analog input module Modicon Premium - 04 I multirange (Modicon Premium PLC)
TSXAEY420 Fast analog input module Modicon Premium - 4 I multirange (Modicon Premium PLC)
TSXAEY810 Isolated analog input module Modicon Premium - 8 I multirange (Modicon Premium PLC)
TSXASY410 Analog output module Modicon Premium - 4 O multirange (Modicon Premium PLC)
TSXASY800 Analog output module Modicon Premium - 8 O multirange (Modicon Premium PLC)
TSXAEY800 Analog input module with common point Modicon Premium-8 I multirange (Modicon Premium PLC)
 Để biết thêm sản phẩm và đặc tính, ứng dụng của từng sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi được tư vấn thêm


Các sản phẩm cùng loại