Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Premium Communication Module


TSXETC101
    
               
Ethernet communication module - 10/100 Mbit/s - IP20 - web server class B30
-Mã sản phẩm:TSXETC101
-Cổng kết nối: RJ45
-Giao thức: Ethernet IP/Modbus TCP
-Số lượng kết nối: 128
-Phần mềm tương thích: Unity Pro >=V5.0
-Nguồn cấp: module nguồn trên rack.
     
                          
                              
                    
                                          
                        
TSXIBY100      
InterBus bus module - industrial bus - for Premium PLC - 500 mA at 5 V DC
-Mã sản phẩm: TSXIBY100
-Kiểu cấu trúc: Industrial bus
-Number of tap-offs: <=16 remote bus
-Phương pháp truy nhập: Master/Slave
-Chế độ truyền nhận: NRZ
-Tốc độ truyền: 500kbit/s
-Số lượng slave tối đa: 512
                        
                       
                    
                                   
                                 
                  
TSXPBY100
 Profibus DP V0 - module kit - for Premium PLC
-Mã sản phẩm: TSXPBY100
-Kiểu cấu trúc: bus công nghiệp
-Giao diện vật lý: RS485
-Phương pháp truyền nhận: NRZ
-Tốc độ truyền: 9.6kbit/s - 12Mbit/s
-Số lượng slave:126
-Số lượng input:3872
-Số lượng output: 3872
       
                     
                            
                                
                      
Một số mã sản phẩm khác:
Mã đặt hàng Mô tả/Chức năng
TSXETC100 
Ethernet/IP network module - 10/100 Mbit/s - IP20
(Modicon Premium PLC)
TSXETC101 
Ethernet communication module - 10/100 Mbit/s-IP20
web server class B30 (Modicon Premium PLC)
TSXETY110WS Ethernet TCP/IP module - 10 Mbit/s - web server class C10 (Modicon Premium PLC)
TSXETY210  Ethernet TCP/IP module - 10 Mbit/s - web server class A10 (Modicon Premium PLC)
TSXETY4103  Ethernet TCP/IP module - 10/100 Mbit/s - web server class B30 (Modicon Premium PLC)
TSXETY5103  Ethernet TCP/IP module - 10/100 Mbit/s - web server class C30 (Modicon Premium PLC)
TSXIBY100  InterBus bus module - industrial bus - for Premium PLC - 500 mA at 5 V DC
TSXSCY11601  RS485 communication module - 2 twisted shielded pairs cable - 32 devices (Modicon Premium PLC)
TSXSCY21601 RS485+PCMCIA communication module - 2 twisted shielded pairs cable - 28 devices
TSXCPP110 CANopen bus master PCMCIA card - V4.02 - class M00 (Modicon Premium PLC)
TSXSAY1000 AS-Interface master module - V2 - standard and extended (Modicon Premium PLC)
                                


Các sản phẩm cùng loại