Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Lỗi
  • DB function failed with error number 1194
    Table 'ngannv_session' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT session_id, time, guest, data FROM ngannv_session WHERE '1=1' AND time >= 1560718801
Premium Communication Module


TSXETC101
    
               
Ethernet communication module - 10/100 Mbit/s - IP20 - web server class B30
-Mã sản phẩm:TSXETC101
-Cổng kết nối: RJ45
-Giao thức: Ethernet IP/Modbus TCP
-Số lượng kết nối: 128
-Phần mềm tương thích: Unity Pro >=V5.0
-Nguồn cấp: module nguồn trên rack.
     
                          
                              
                    
                                          
                        
TSXIBY100      
InterBus bus module - industrial bus - for Premium PLC - 500 mA at 5 V DC
-Mã sản phẩm: TSXIBY100
-Kiểu cấu trúc: Industrial bus
-Number of tap-offs: <=16 remote bus
-Phương pháp truy nhập: Master/Slave
-Chế độ truyền nhận: NRZ
-Tốc độ truyền: 500kbit/s
-Số lượng slave tối đa: 512
                        
                       
                    
                                   
                                 
                  
TSXPBY100
 Profibus DP V0 - module kit - for Premium PLC
-Mã sản phẩm: TSXPBY100
-Kiểu cấu trúc: bus công nghiệp
-Giao diện vật lý: RS485
-Phương pháp truyền nhận: NRZ
-Tốc độ truyền: 9.6kbit/s - 12Mbit/s
-Số lượng slave:126
-Số lượng input:3872
-Số lượng output: 3872
       
                     
                            
                                
                      
Một số mã sản phẩm khác:
Mã đặt hàng Mô tả/Chức năng
TSXETC100 
Ethernet/IP network module - 10/100 Mbit/s - IP20
(Modicon Premium PLC)
TSXETC101 
Ethernet communication module - 10/100 Mbit/s-IP20
web server class B30 (Modicon Premium PLC)
TSXETY110WS Ethernet TCP/IP module - 10 Mbit/s - web server class C10 (Modicon Premium PLC)
TSXETY210  Ethernet TCP/IP module - 10 Mbit/s - web server class A10 (Modicon Premium PLC)
TSXETY4103  Ethernet TCP/IP module - 10/100 Mbit/s - web server class B30 (Modicon Premium PLC)
TSXETY5103  Ethernet TCP/IP module - 10/100 Mbit/s - web server class C30 (Modicon Premium PLC)
TSXIBY100  InterBus bus module - industrial bus - for Premium PLC - 500 mA at 5 V DC
TSXSCY11601  RS485 communication module - 2 twisted shielded pairs cable - 32 devices (Modicon Premium PLC)
TSXSCY21601 RS485+PCMCIA communication module - 2 twisted shielded pairs cable - 28 devices
TSXCPP110 CANopen bus master PCMCIA card - V4.02 - class M00 (Modicon Premium PLC)
TSXSAY1000 AS-Interface master module - V2 - standard and extended (Modicon Premium PLC)
                                


Các sản phẩm cùng loại