Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Quantum Power Supply and Rack


140CPS12400
                         
                                
Power supply module Modicon Quantum - 115V/230 V AC - redundant
-Mã sản phẩm: 140CPS12400
-Điện áp đầu vào:230 V AC/170...276 V/115 V AC 93...138 V 47...63 Hz
-Dòng điện đầu vào: 600 mA 230 V/1100 mA 115 V
-C
ông suất: 130VA
-Điện áp đầu ra: 5.1VDC
-Dòng điện đầu ra: 8A
                      
                                
                                 
                                       
                                               
140XBP01000
                    
                
Modicon Quantum - racks backplanes - 10 slots
-Mã sản phẩm: 140XBP01000
-Free slots : 10
-Mounting support: Mounting plate
-Fixing mode: By screw
-Product weight: 1 kg
                        
                                   
                                 
                                       
                                       
                                   
                          
Một số mã sản phẩm khác: 
140XBP01000  140XBP00200 140XBP00300  140CPS12420 
140XBP00400  140XBP00600  140XBP01600 140CPS22400 
140CPS11100  140CPS11420  140CPS12400 140CPS42400
140CPS41400  140CPS21100  140CPS21400  140CPS52400 
140CPS51100  140CPS51100  140CPS51100  140CPS51100 
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về sản phẩm.


Các sản phẩm cùng loại