Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Quantum Analog I/O Module


140ACI04000     
Analog input module Modicon Quantum - 16 Imultirange
-Mã sản phẩm: 140ACI04000
-Số đầu vào analog: 16AI
-Dải đầu vào:
   +0...4095 counts 4...20 mA
   +0...25000 counts 0...25 mA
   +0...20000 counts 0...20 mA
   +0...16000 counts 4...20 mA
   +0...4095 counts 4...20 mA
     
      
                   
                   
                       
                         
140ACO13000
                
Analog output module Modicon Quantum - 8 O multirange
-Mã sản phẩm: 140ACO13000
-Số lượng đầu ra analog: 8 AO
-Dài đầu ra: 
   +4...20 mA 0...4095 counts
   +4...20 mA 0...16000 counts
   +0...25 mA 0...25000 counts
   +0...20 mA 0...20000 counts
            
                     
                         
                       
                              
Một số mã sản phẩm khác:
140ACI03000  140ACI04000 140ACO02000 
140AMM09000  140ARI03010 140ATI03000 
140AVO02000  140ACO13000  140AVI03000 
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để viết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về sản phẩm.


Các sản phẩm cùng loại