Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Modicon Quantum Processor


140CPU67861

Unity Hot Standby processor with single mode
Ethernet - 11 MB - 266 MHz
-Mã sản phẩm: 140CPU67861
-Vị trí rack: 2rack
-Số trạm I/O phân tán: 63 trạm
-Số trạm I/O từ xa: 31 trạm.
-Số lượng kết nối tối đa:
   +1 ( Modbus) - RS232/485 Modbus/ASCII
   +6 ( Profibus DP) - local
   +6 ( Modbus Plus) - local
   +6 ( Ethernet TCP/IP) - local
   +4 ( AS-Interface) - remote
-Kiểu cổng kết nối:
   +1 optic fibre with Hot Standby protocol
   +1 USB/1Modbus/Modbus Plus
                                                         
140CPU43412A
                       
Concept processor 80486 Modicon Quantum -1 Modbus plus, 2 Modbus RS232
-Mã sản phẩm: 140CPU43412A
-Bộ nhớ Ram 896kb
-I/O words :
   +64 I/64 O remote
   +64 I/64 O max local
   +30 I/32 O distributed
   +64 I/64 O remote64 I/64 O max local30 I/32 O distributed
-Số lượng cổng: 2 Modbus RS232/1 Modbus Plus
-Communication module processor: 6 NOM, NOE, CR, NMS
    
     
     
      
   
140CPU65150
Unity processor Modicon Quantum - 768 kB - 166 MHz
-Mã sản phẩm: 140CPU65150
-Vị trí rack: 2rack
-Số trạm I/O phân tán: 63 station-1 rack-3 Modbus Plus network
-Số trạm I/O từ xa: 31 trạm.
-Số lượng kết nối tối đa:
   +1 ( Modbus) - RS232/485 Modbus/ASCII
   +6 ( Profibus DP) - local
   +6 ( Modbus Plus) - local
   +6 ( Ethernet TCP/IP) - local
   +4 ( AS-Interface) - remote
-Kiểu cổng kết nối:
   +1 USB/1 Modbus
   +1 Ethernet TCP/IP/1 Modbus Plus with
Một số mã hàng khác:
140CPU65150  140CPU31110  140CPU43412U 
140CPU65860  140CPU11302 140CPU11303 
140CPU53414B  140CPU67060  140CPU67160
140CPU67861 140CHS11000  140CHS21000 
140CPU65160  140CPU43412A 140CPU67260 
140CPU65260 140CPU43412A  140CPU67261 
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm.


Các sản phẩm cùng loại