Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
M340 Discrete I/O Module


BMXDDI1602
Discrete input module M340 - 16 inputs - 24 VDC positive
-Mã sản phẩm: BMXDDI1602
-Electrical connection: 20-way connector
-Số lượng đầu vào DI: 16DI
-Kiều đầu vào DI: Isolated
-Điện áp đầu vào: 24 V DC positive
-Dòng điện đầu vào: 3.5 mA
-Khả năng tương thích: With 2-wire/3-wire proximity sensors conforming to
IEC 60947-5-2
-Sensor power supply: 19...30 V
                  
                            
                     
BMXDDO1602
                              
Discrete output module M340 - 16 outputs - solid state - 24 V DC positive
-Mã sản phẩm: BMXDDO1602
-Electrical connection: 20-way connector
-Số lượng đầu ra DO: 16 conforming to EN/IEC 61131-2
-Kiểu đầu ra: solid state
-Điện áp đầu ra: 4 V 19...30 V DC
-Dòng điện đầu ra: 0.5A
-Khả năng tương thích:IEC 61131-2 type 3 DC input
                       
                
                         
                        
                        
Một số mã sản phẩm khác:
Mã đặt hàng Mô tả/Chức năng
BMXDAI0805  Discrete input module M340 - 8 inputs - 200...240VAC
(for Modicon M430 PLC)
BMXDAI0814  Discrete input module X80 - 8 inputs - 100...120VAC isolated (for Modicon M430 PLC)
BMXDAI1602  Discrete input module M340 - 16 inputs - 24VAC/DC negative (for Modicon M430 PLC)
BMXDAI1603  Discrete input module M340 - 16 inputs - 48VAC
(for Modicon M430 PLC)
BMXDAI1604 Discrete input module M340 - 16 inputs - 100..120 AC
(for Modicon M430 PLC)
BMXDAO1605 Discrete output module M340-16 outputs - triac - 100..240 VAC (for Modicon M430 PLC)
BMXDDI1602  Discrete input module M340 - 16 inputs - 24 V DC positive
(for Modicon M430 PLC)
BMXDDI1603 Discrete input module M340 - 16 inputs - 48 V DC positive
(for Modicon M430 PLC)
BMXDDI1604T Discrete input module M340 - 16 inputs - 125 V DC
(for Modicon M430 PLC)
BMXDDI3202K Discrete input module M340 - 32 inputs - 24 V DC positive
(for Modicon M430 PLC)
BMXDDI6402K  Discrete input module M340 - 64 inputs - 24 V DC positive
(for Modicon M430 PLC)
BMXDDO1602  Discrete output module M340 - 16 outputs - solid state
24VDC positive (for Modicon M430 PLC)
BMXDDO1612  Discrete output module M340 - 16 outputs - solid state
24VDC negative (for Modicon M430 PLC)
BMXDDO3202K Discrete output module M340 - 32 outputs - solid state
24VDC positive (for Modicon M430 PLC)
BMXDDO6402K Discrete output module M340 - 64 outputs - solid state
24VDC positive (for Modicon M430 PLC)
BMXDDM16022  Discrete I/O module M340 - 8 inputs - 24 V DC - 8 outputs solid state (for Modicon M430 PLC)
BMXDDM16025  Discrete I/O module M340 - 8 inputs - 24 V DC - 8 outputs relay (for Modicon M430 PLC)
BMXDDM3202K Discrete I/O module M340 - 16 inputs - 24VDC/16 outputs
solid state (for Modicon M430 PLC)
BMXDRA0804T Discrete output module M340 - 8 outputs - 100...150 V DC
(for Modicon M430 PLC)
BMXDRA0805 Discrete output module M340 - 8 outputs - relay - 12..24 V DC (for Modicon M430 PLC)
BMXDRA1605 Discrete output module M340 - 16 outputs - relay - 24VDC
(for Modicon M430 PLC)
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để viết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về sản phẩm.


Các sản phẩm cùng loại