Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
M340 Analog I/O Module


BMXAMI0800
Analog input module M340 RTU - 8 inputs -high speed
-Mã sản phẩm: BMXAMI0800
-Electrical connection: 1 connector 28 ways
-Số đầu vào AI: 8AI
-Kiểu đầu vào:
   +Voltage 1...5 V
   +Voltage 0...5 V
   +Voltage 0...10 V
   +Voltage +/- 5 V
   +Voltage +/- 10 V
   +Current 4...20 mA
   +Current 0...20 mA
   +Current +/- 20 mA
BMXAMO0802
                              
                 
                 
Analog output module M340 - 8 outputs
-Mã sản phẩm: BMXAMO0802
-Electrical connection: 1 connector 20 ways
-Độ phân giải: 15bit + sign
-Số đầu ra AO: 8 AO
-Kiểu đầu ra Analog:
   +Current 4...20 mA
   +Current 0...20 mA
                                
                                  
                                    
                                      
Một số mã sản phẩm khác: 
Mã đặt hàng Mô tả/Chức năng
BMXAMI0410 Analog input module M340 - 4 inputs - high speed
 (for Modicon M340 PLC)
BMXAMI0800 Analog input module M340 RTU - 8 inputs - high speed
 (for Modicon M340 PLC)
BMXAMI0810 Analogic input isolated module M340 RTU
 (for Modicon M340 PLC)
BMXAMO0210 Analog output module M340 - 2 outputs
 (for Modicon M340 PLC)
BMXAMO0410 Analog output module M340 - 4 outputs
 (for Modicon M340 PLC)
BMXAMO0802 Analog output module M340 - 8 outputs
 (for Modicon M340 PLC)
BMXAMM0600 Analog I/O module M340 - 4 inputs - 2 outputs - high level
 (for Modicon M340 PLC)
BMXART0414 Analog input module M340 - 4 inputs - temperature
 (for Modicon M340 PLC)
BMXART0814 Analog input module M340 - 8 inputs - temperature
 (for Modicon M340 PLC)
BMEAHI0812 Analog input module X80 - 8 inputs HART - current Isolated (for Modicon M340 PLC)
BMEAHO0412 Analog ouput module X80 - 4 outputs HART - current Isolated (for Modicon M340 PLC)
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để viết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về sản phẩm.


Các sản phẩm cùng loại