Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Modicon M340 Processor


BMXP342000
Processor module M340 - max 1024 discrete +256 analog I/O - Modbus
-Mã sản phẩm: BMXP342000
-Discrete I/O processor capacity: 
    +1024 I/O single-rack configuration
-Analogue I/O processor capacity:
    +66 I/O single-rack configuration
   +256 I/O multi-rack configuration
-Loại kết nối được tích hợp:
   +USB port 12 Mbit/s
   +RJ45 Modbus master/slave RTU/ASCII
   ....
                         
                        
BMXP342020
Processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - Modbus - Ethernet
-Mã sản phẩm: BMXP342020
-Discrete I/O processor capacity:
   +704 I/O single-rack configuration
   +1024 I/O multi-rack configuration
-Analogue I/O processor capacity:
   +66 I/O single-rack configuration
   +256 I/O multi-rack configuration
-Loại kết nối được tích hợp:
   +USB port 12 Mbit/s
   +RJ45 Modbus master/slave RTU/ASCII
   +Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s
.....
Một số mã sản phẩm khác:
Mã đặt hàng Mô tả/Chức năng
BMXP341000 Processor module M340 - max 512 discrete + 128 analog I/O - Modbus
BMXP342000 Processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - Modbus
BMXP3420102 Processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O
BMXP3420102CL Processor module M340 - without memory card - max 1024 discrete
BMXP342020 Processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - Modbus - Ethernet
BMXP3420302 Processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - CANOpen
BMXP3420302CL Processor module M340 - without memory card - max 1024 discrete - CANOpen
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để viết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về sản phẩm.


Các sản phẩm cùng loại