Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Magnetic Flowmetters Yokogawa


ADMAG_AXFMã sản phẩm: ADMAG AXF
Số lượng dây: 4 dây.
Kích thước: 2.5 - 2600mm
Độ chính xác: 0.35%
ADMAG_AXRMã sản phẩm: ADMAG AXR
Số lượng dây: 2 dây
Kích thước: 25 - 200mm
Điện áp nguồn: 14.7 - 42VDC.
Độ chính xác: 0.5%
ADMAG_AXW_copy_copy
Mã sản phẩm: ADMAG AXW
Số lượng dây: 4 dây
Kích thước: 500 - 1000mm
Điện áp nguồn: 100 - 240VAC/24VDC-AC/100-120VDC.
Độ chính xác: 0.35 - 0.5%ADMAG_CA
Mã sản phẩm: ADMAG AXW
Số lượng dây: 4 dây
Kích thước: 15 - 200mm
Điện áp nguồn: 80-264 V AC/47-63 Hz or 100-130 V DC, 20.4-28.8 V DC.
Độ chính xác: 0.5 - 1%


Các sản phẩm cùng loại