Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Variable Area Flowmeters


RAGNMã sản phẩm: RANG
Giá bán: Liên hệ.
Thang đo: 2ml/h - 10m3/h với chất lỏng
0.1m3/h - 160m3/h với chất khí
Độ chính xác: 1.6%RAKDMã sản phẩm: RAKD
Gá bán: Liên hệ.
Thang đo: 0.1l/h - 250l/h với chất lỏng
4l/h - 8000l/h với chất khí.
Độ chính xác: 4%

RAMCMã sản phẩm: RAMC
Giá bán: Liên hệ.
Thang đo: 2.5l/h - 130m3/h với chất lỏng
75l/h - 1400m3/h với chất khí
Độ chính xác: 1.6%
Một số mã sản phẩm khác của Yokogawa:
RANG  RAKD  RAMC  RAGK  RAGLCác sản phẩm cùng loại