Du an GELEXIMCO, Du an Tay nam Linh dam, Du an Nam An Khanh, Du an Nam An Khanh sudico, biet thu Van Canh HUD

bac bip co bac bip xoc dia bai bip 
Vortex Flowmeters Yokogawa


digitalYEWFLO_DY
Mã sản phẩm: YEWFLO DY
Giá bán: Liên hệ.
Kích thước: 15 - 400mm
Độ chính xác: 0.75% - 1%
Ứng dụng: đo lưu lượng chất lỏng, khí, hơi.

digitalYEWFLO__DY-MV
Mã sản phẩm: YEWFLO DY-MV
Giá bán: Liên hệ.
Kích thước: 15 - 400mm
Độ chính xác: 0.75% - 1%
Ứng dụng: đo lưu lượng chất lỏng, khí, hơi.
digitalYEWFLO__DY-RB
Mã sản phẩm: YEWFLO DY-RB
Giá bán: Liên hệ.
Kích thước: 15 - 400mm
Độ chính xác: 0.75% - 1%
Ứng dụng: đo lưu lượng chất lỏng, khí, hơi.Một số mã sản phẩm khác của Yokogawa:
YEWFLO DY  YEWFLO DY-MV  YEWFLO DY-RB  YEWFLO DY-HTLT  YEWFLO DY-FF


Các sản phẩm cùng loại